Ochrana osobních údajů - GDPR

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Při nakládání s osobními daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Všechna tato data považujeme za důvěrná a v žádném případě nebudou zdarma nebo za úplatu poskytnuta třetí straně.

 

JAKÁ DATA SHROMAŽĎUJEME?

Shromažďujeme pouze ta data, která potřebujeme pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, e-mail, telefonní číslo, v případě organizací pak také název firmy, kontaktní osobu, IČ a DIČ.

Využití dat pro reklamní  účely eshopu  je možné jen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, který uvádí, že obchodní sdělení lze šířit pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Výjimkou je situace, kdy subjekt získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby. Pak máme možnost využít elektronický kontakt pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se prodávaných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

 

JAK JSOU DATA ZABEZPEČENA PROTI ZNEUŽITÍ?

Veškerá data jsou shromažďována a ukládána na serverech, které jsou umístěny v zabezpečeném objektu, to se týká také veškerých datových záloh. K údajům mají přístup jen pověření pracovníci, kteří jsou obeznámeni se zněním výše citovaného zákona O ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou chráněny také proti případným elektronickým útokům – jednak HW firewallem, jednak SW zabezpečením přímo na serverech.

 

JAK JE MOŽNO OSOBNÍ DATA UPRAVIT, POPŘÍPADĚ ZCELA SMAZAT?

Shromažďuje pouze osobní data těch uživatelů, kteří prostřednictvím e-shopu objednali zboží nebo službu. V případě, že jste nezrealizovali žádný obchod, je možno celý účet smazat. V případě, že již nějaký vzájemný obchod proběhl, je možno smazat pouze kontaktní údaje, ostatní data musí být podle zákona uchována pro daňové účely a pro případné kontrolní úkony státní správy.

V případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám nebudeme moci poskytnout výše uvedené služby.